Forside

Information fra tandlægen

TANDFYLDNINGER

 

Plastfyldninger

Primært anvendes der i dag plast til genopbygning af tænder og til tandfyldninger. Ved større eller komplicerede genopbygninger kan plast ikke holde i længden og andre materialer må tages i brug. Udvikling af plastmaterialet har dog betydet, at man i dag kan anvende plast til fyldning af kindtænder og dermed reducere brug af sølvamalgam.

 

En anden stor fordel ved plast er at det er tandfarvet og derfor med gode resultater anvendes til genopbygning af for eksempel knækkede fortænder.

 

Den Praktiserende Tandlæge genopbygger mange tænder med plast - og med så stor dygtighed, at reparationen bliver ganske usynlig. Til gengæld er plastfyldninger relativt dyre - fordi materialet i sig selv er dyrt, men især fordi det er et tidskrævende materiale at arbejde med for tandlægen.

 

Enkelte patienter kan udvikle plastalergi og her må den Praktisernede Tandlæge vælge et egnet alternativ.

 

Sølvamalgam

I den senere tid har der været meget debat om sølvamalgam og især den kviksølv som produktet indeholder. Forskning har imidlertid vist, at den begrænsede mængde af kviksølv som frigøres fra amalgamfyldninger, ikke er sundhedshedsskadelig for mennesker.

 

Kviksølv er imidlertid ikke naturvenligt på grund af den meget lange nedbrydningstid, derfor anvendes sølvamalgam udelukkende ved vanskelige genopbygninger hvor der reelt ikke findes et alternativ.

 

Sølvamalgam er et forholdsvist billigt materiale i sig selv og tandlægen har som regel ikke det store arbejde med at tilpasse en perfekt fyldning.

 

Glasionomercement

Dette materiale minder om plast, men slutresultatet bliver ikke altid så vellykket som en plastløsning. Til gengæld indeholder glasionomercement fluer, hvilket gør materialet velegnet til forebyggelse af nye cariesangreb på det reparerede sted.

 

Da glasionomercement heller ikke er så holdbart som plast, anvendes det som regel i mindre mængder og især ved fyldninger tæt ved tandkødsranden, på rodoverflader og tæt ved tidligere plastfyldninger.

 

Glasionomercement er også perfekt til fyldninger af mælketænder, hvor kravet til holdbarhed er begrænset.

 

Porcelæn / plastindlæg

Ved større skader på tanden kan der ikke opbygges en holdbar løsning i munden. Derfor tilsliber den Praktiserende Tandlæge i stedet tanden, så der kan placeres en eksternt fremstillet tand som afløser for det manglende stykke af tanden. Dette indebærer som oftest en krone af porcelæn eller plast.

 

Porcelænskroner er hårde og ikke så fleksible at tygge med - noget dog kun de færreste har problemer med. Plastkronen føles mere fleksibel men har ikke den samme holdbarhed som porcelæn.

 

Indlægget eller kronen støbes eksternt af en tandteknikker hvorefter tandlægen limer løsningen fast til den tilslebne tand.

 

Guld

Selvom guldtænder som oftest ses hos ældre, så er guld ikke et utidssvarende materiale. Tvært imod er guld det ypperste af alle materialer til tandfyldninger. Guldindlæg eller guldkroner anvendes primært til meget beskadigede tænder, hvor det kan være vanskeligt at tilpasse andre materialer så løsningen er tæt og holdbar.

 

Indlægget eller kronen støbes eksternt af en tandteknikker hvorefter tandlægen limer løsningen fast til den tilslebne tand.

 

 

Tandfakta.dk er en generel informationsside om tandbehandling. Oplysninger givet i tekst og billeder er udelukkende informativt retningsgivende og kan ikke gælde for en faglig vurdering af specifikke tandbehandlinger eller anden specifik odontologisk rådgivning. Søg altid tandlæge, når du har ondt, har problemer med tænderne eller ønsker specifik rådgivning vedrørende behandling.

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS FORBRUGEROPLYSNING  |  AMALIEGADE 17  |  1256 KØBENHAVN K