Forside

Information fra tandlægen

KLAGER OVER TANDBEHANDLING

 

Oplever du en tandbehandling eller regning på en tandbehandling som du ikke mener er i orden, så har du mulighed for at klage.

 

Først og fremmest bør du og din Praktiserende Tandlæge tage en snak om problemet. I langt de fleste tilfælde er det muligt at finde en løsning, som er tilfredsstillende for begge parter.

 

Ønsker du en uvildig undersøgelse af din behandlingen, kan du sende en skriftlig klage til den region tandlægen har adresse i eller til Patientombuddet.

 

Klagen skal indeholde oplysning om hvilken tandlæge der er tale om, en tydelig beskrivelse af forløbet som du ser det og hvad du ønsker at opnå med klagen.

 

Det er gratis at klage, men din klage undtager dig ikke for at betale den regning du har fået fra tandlægen - uanset klagens karakter.

 

Klagefrister

Drejer klagen sig om den faglige behandling af dine tænder kan du senest klage 2 år efter du er blevet opmærksom på problemet eller maks. 5 år efter behandlingen.

 

Drejer klagen sig om økonomiske forhold - f.eks. at regningen er lyder på et højere beløb end det du mener er aftalt, så skal du klage senest 6 uger efter du er blevet bekendt med forholdet.

 

 

Kontaktoplysninger

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Danske Regioner

Patientombuddet

Patientskadeforsikringen

www.regionh.dk

www.regionsjaelland.dk

www.regionsyddanmark.dk

www.regionmidtjylland.dk

www.rn.dk

www.regioner.dk

www.patientombuddet.dk

www.tf-patientskade.dk

Tandfakta.dk er en generel informationsside om tandbehandling. Oplysninger givet i tekst og billeder er udelukkende informativt retningsgivende og kan ikke gælde for en faglig vurdering af specifikke tandbehandlinger eller anden specifik odontologisk rådgivning. Søg altid tandlæge, når du har ondt, har problemer med tænderne eller ønsker specifik rådgivning vedrørende behandling.

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS FORBRUGEROPLYSNING  |  AMALIEGADE 17  |  1256 KØBENHAVN K