Forside

Information fra tandlægen

ØKONOMISK HJÆLP TIL TANDPLEJE

 

Sygesikrings tilskud: Gruppe 1 og 2

Den offentlige sygesikring yder tilskud til følgende behandlinger:

• Undersøgelser

• Tandrensning

• Almindelige fyldninger

• Rodbehandling

• Parodontal behandling

• Tandudtrækning

 

Tilskuddet udgør ca. 30% som fratrækkes i tandlægens regning. De fleste behandlinger koster det samme hos alle Praktiserende Tandlæger, da prisen er aftalt med sygesikringen.

 

Kommunal tilskud

Børn og unge under 18 år er dækket af de kommunale tilbud om gratis tandpleje.

 

Folke- og førtidspensionister kan via helbredstillæg opnå op til 85% dækning af egenbetalingen til tandlægebehandlinger.

 

Undtagelsesmæssige tilskud kan i visse tilfælde opnåes fra kommunen til behandlinger som sygesikringen ikke dækker. Det kan f.eks. være i forbindelse med tandregulering eller tandskader forårsaget af spiseforstyrrelser.

 

Kommunal omsorgstandpleje omfatter personer med vidgående fysiske eller psykiske handicap.

 

Personer med tandskader på grund af ulykker kan ligeledes modtage kommunal støtte til tandproteser og undtagelsesvis fast protetik, såfremt den skadeslidte ikke har en privat forsikring.

 

Personer med tandskader efter vold eller overfald kan få dækket udgifter til tandbehandling - dog kun såfremt at skaden er politianmeldt.

 

Personer med tandskader som følge af kemoterapi eller strålebehandling kan også opnå specielle tilskud til tandbehandling.

 

Tal med din Praktiserende Tandlæge som vil kunne rådgive dig i hvert enkelt tilfælde.

Tandfakta.dk er en generel informationsside om tandbehandling. Oplysninger givet i tekst og billeder er udelukkende informativt retningsgivende og kan ikke gælde for en faglig vurdering af specifikke tandbehandlinger eller anden specifik odontologisk rådgivning. Søg altid tandlæge, når du har ondt, har problemer med tænderne eller ønsker specifik rådgivning vedrørende behandling.

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS FORBRUGEROPLYSNING  |  AMALIEGADE 17  |  1256 KØBENHAVN K